Pokochać Strzelce Opolskie – Sercem i Oczyma Dziecka

loga

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014

Za nami już cztery spotkania zorganizowane w ramach projektu “Pokochać Strzelce Opolskie – Sercem i Oczyma Dziecka”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Oddolna inicjatywa kulturowa autorstwa Pań: Iwony Szychty, Marty Panem oraz Małgorzaty Dobrowolskiej cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci z rodzin zastępczych całego powiatu strzeleckiego. Projekt, przyczyniający się do odnajdywania talentów
wśród dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz rozwijania zainteresowania ich własną miejscowością i regionem, to cykl spotkań organizowanych na terenie miasta Strzelce Opolskie, podczas których dzieci oraz młodzież mogą zapoznać się z historią, zabytkami i legendami związanymi z miastem oraz gwarą śląską występującą w całym
Powiecie Strzeleckim. Uczestnicy spotkań oprócz poszerzenia swojej wiedzy historycznej mogą odkrywać i rozwijać umiejętności rękodzielnicze i artystyczne.

Przed nami ostatnie spotkanie – Piknik w ogrodzie Powiatowego centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich połączony z Turniejem Łuczniczym. Poniżej
natomiast kilka zdjęć z minionych już spotkań i warsztatów.

plakat rodzinyplakat rodzinyplakat rodzinyplakat rodzinyplakat rodzinyplakat rodzinyplakat rodziny

plakat rodziny