Kiwi (kino w Izbicku)

„Kiwi (kino w Izbicku)”

 

Inicjatywa pn.: „Kiwi (kino w Izbicku)”, autorstwa Krzysztofa Gracy to projekt zwracający uwagę na potrzeby młodzieży i jej aktywizację kulturalną w środowisku
– zarówno jako widza, jak i – w perspektywie – inicjatora wydarzeń kulturowych. Inicjatywa ta koncentruje się na realizacji trzech projekcji filmowych połączonych za każdym razem
z panelem dyskusyjnym oraz warsztatami filmowymi. Każdy ze zrealizowanych już pokazów dotyczył innej problematyki, dotykającej często młodych ludzi, ich rodziny, znajomych czy też środowisko, w którym żyją. Inicjatywę udało się przeprowadzić przy współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy.

 

  • 01.09.2019, godz. 20.00 – projekcja filmu: „Mój piękny syn”;
  • 22.09.2019, godz. 19.00 – projekcja filmu: „Nazywam się cukinia”;
  • 20.10.2019, godz. 16.00 – projekcja filmu: „Goodbye Berlin”.