Jeden dzień z życia

29.06.2018 Podsumowanie projektu “Jeden dzień z życia”

13.06.2018 Warsztaty filmowe

Trzecie spotkanie w ramach warsztatów filmowych to analiza materiałów zgromadzonych przez każdą z czterech grup. W trakcie tych zajęć młodzież nagrywała brakujące części i elementy filmów, przeprowadzała ostatnie rozmowy z bohaterami tych filmów.

12.06.2018 Warsztaty filmowe

Kolejne warsztaty filmowe to wyjście uczestników do swoich filmowych bohaterów oraz sporządzenie pierwszych nagrań oraz zdjęć. W trakcie zajęć młodzież podzielona na cztery grupy samodzielnie pracowała z kartami pracy nad filmem. Podsumowaniem zajęć i pierwszego dnia zdjęciowego było zebranie materiałów od uczestników oraz analiza mocnych i słabych stron dotychczasowej pracy.

11.06.2018 Warsztaty filmowe

Trzecie spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Jeden dzień z życia …” to warsztaty filmowe. Podczas zajęć uczestnicy rozmawiali o filmach dokumentalnych, poznali budowę oraz zastosowanie kamery. Ponadto w drugiej części spotkania uczestnicy wraz z prowadzącymi wyszli w miasto by tam stworzyć próbny dokument, zaznajamiając uczestników jak w praktyce wygląda praca operatora oraz reżysera. Podczas spotkania młodzież podzielono na cztery grupy filmowe oraz przydzielono odpowiednie zadania.

08.06.2018 Warsztaty dziennikarskie

07.06.2018 Warsztaty dziennikarskie

W dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca odbyły się pierwsze z cyklu czterech warsztatów dziennikarskich, podczas których młodzież ponadgimnazjalna zapozna się z metodami i technikami stosowanymi przez dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, oprawami autorskimi, sposobami przeprowadzania wywiadów oraz tworzenia artykułów z pozyskanych i wyselekcjonowanych informacji.

07.06.2018 Animacja kulturalna, zasady komunikacji i autoprezentacji

Szkolenie dla animatorów kultury i nie tylko. Szkolenie pn.: „Animacja kulturalna, zasady komunikacji i autoprezentacji” odbyło się 7 czerwca br. Podczas kursu uczestnicy brali udział w zadaniach praktycznych w grupach kilkuosobowych, poznając rolę nowoczesnego animatora kultury w lokalnej społeczności, nabywając umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego oraz technik i metod pracy animatora. Ponadto podczas szkolenia omówiono zasady autoprezentacji i komunikacji, potrzebne dobremu animatorowi kultury w codziennej pracy.