COOLtura – bliżej Ciebie

loga

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014

 

Projekt „COOLtura – bliżej Ciebie”

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Celem projektu jest dotarcie do osób z możliwie jak najbardziej różnorodnych grup wiekowych i społecznych bądź indywidualnych osób, w których drzemie potencjał kulturotwórczy, a którzy nie mieli do tej pory szans na jego ujawnienie. Projekt przyczynić się ma do zwiększenia aktywności mieszkańców, poprzez odnalezienie ich pasji i talentów,
a następnie przekonanie ich do inicjowania wydarzeń, które odzwierciedlać będą odkryte wcześniej umiejętności. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy wsparciu animatora z Narodowego Centrum Kultury, stworzy ku temu warunki poprzez udostępnienie zasobów rzeczowych oraz wkład merytoryczny i doświadczenie.