Bez dystansu – z teatrem na ty

„Bez dystansu – z teatrem na ty”

 

Głównym celem inicjatywy Barbary Serej i Patrycji Biniek było zaznajomienie wybranych mieszkańców powiatu strzeleckiego z pracą teatru „od zaplecza”, tym samym aktywizując ich do twórczego działania oraz kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów aktorskich dla młodzieży. Zajęcia odbyły się na Sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a rozpoczęły się od spotkania integracyjnego, podczas którego uczestnicy zapoznali się z pracą z tekstami literackimi, wzięli udział w animacjach oraz grach integracyjnych. Na kolejnych warsztatach odbyły się ćwiczenia z emisji głosu, gry aktorskiej, pisania scenariuszy, tworzenia scenografii. Po dokonaniu wyboru konkretnej sztuki teatralnej, nastąpił podział ról pomiędzy uczestnikami. Od tego momentu rozpoczęły się próby i przygotowania do wystawienia spektaklu teatralnego na deskach sceny Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, które miało miejsce 6 listopada. Dramat „Ćwiczenia ze znikania”, przyciągnął niesamowitą uwagę widzów, a przede wszystkim skłonił młodych ludzi do chwili zastanowienia się i zatrzymania w tym galopującym życiu. Przed spektaklem uczestnicy warsztatów pojechali do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, by tam spotkać się z profesjonalnym aktorem i wziąć udział w warsztatach połączonych ze spektaklem teatralnym. W trakcie zajęć aktorskich, poprowadzonych przez Arkadiusza Ceglarskiego – reżysera, młodzi ludzie mieli również okazję podszlifować swoje umiejętności pod okiem specjalistów – wykładowców Uniwersytetu Opolskiego.

Spektakl teatralny pn. Ćwiczenia ze znikania 6.11.2019 r.

Warsztaty aktorskie