8 lat nauki + 50 lat wspomnie i życzliwości

„8 lat nauki – 50 lat wspomnień i wdzięczności”

 

Działania zaplanowane w inicjatywie autorstwa Teresy Soboty skoncentrowane zostały przede wszystkim na kultywowaniu, przekazywaniu i zachowaniu twórczości ludowej oraz lokalnych tradycji powiatu strzeleckiego, w tym w szczególności miejscowości Olszowa. Ponadto udział w projekcie dzieci i młodzieży oraz starszych mieszkańców powiatu pozwolił na integrację międzypokoleniową.

Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu cyklu trzech warsztatów dla dzieci, skupiających się na utrwalaniu i przekazywaniu młodemu pokoleniu lokalnej tradycji, podtrzymywanej jeszcze przez najstarszych mieszkańców Olszowej. Pierwsze spotkanie to warsztaty wyplatania koron żniwnych, które poprowadziła wieloletnia ich twórczyni. Korony Pani Teresy Podolskiej zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach lokalnych, regionalnych oraz na poziomie ogólnopolskim. Drugie zajęcia pn.:

„Warsztaty z koronką i kroszonką” poprowadziły mieszkanki Olszowej – Pani Teresa Sobota oraz Teresa Ogaza – wieloletnie twórczynie ludowe. Trzecie z warsztatów dotyczyły  jednej z technik zdobienia, tj. decoupage. Każdy przeprowadzony warsztat był nie tylko okazją do zapoznania się z wybraną techniką zdobienia i tworzenia lokalnego rękodzieła ludowego, ale również możliwością międzypokoleniowej wymiany poglądów, spotkania się i porozmawiania z twórczyniami ludowymi, posiadającymi ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Zakończeniem projektu był wspólny wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, gdzie uczestnicy projektu mogli przenieść się w czasie do lat młodości swoich rodziców, dziadków i pradziadków. Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wzięli udział w warsztatach pn.: „Od ziarenka do bochenka”. Ponadto w ramach inicjatywy wydano pamiątkowe widokówki, które rozdane zostały uczestnikom projektu oraz mieszkańcom powiatu strzeleckiego.

  • 06.09.2019, godz. 15.00 – warsztaty plecenia koron żniwnych,
  • 11.09.2019, godz. 12.00 – warsztaty “Z koronką i kroszonką”,
  • 18.09.2019, godz. 12.00 – warsztaty decoupage,
  • 26.09.2019, godz. 10.00 – warsztaty i zwiedzanie wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Warsztaty plecenia koron żniwnych – 06.09.2019

Warsztaty “Z koronką i kroszonką” – 11.09.2019

Warsztaty decoupage – 18.09.2019

Warsztaty i zwiedzanie wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – 26.09.2019